1 re boven.jpg

Wekelijkse en maandelijkse activiteiten

De juiste data wijken door verschillende omstandigheden wel eens af.
Daarom graag vooraf controle via de kalender.

Iedere week:
Dinsdagavond mixen. (steeds 3 gemixte wedstrijden van 40 minuten en 1 ronde)
van 19.15 tot 22.15 uur. Deelname voor licentiehouders.
Mensen die willen kennismaken kunnen 5x vrijblijvend meedoen.
Inschrijfgeld € 1.  Prijzen in consumptiebonnen.
Punten worden opgeteld tot een jaartotaal (1e 10)

Woensdag mixtoernooien (Bultmantoernooi).  
(steeds 3 gemixte wedstrijden van 40 minuten en 1 ronde)
Van 14.00 tot 17.00 uur. Deelname voor licentiehouders.
Mensen die willen kennismaken kunnen 5x vrijblijvend meedoen.
Inschrijfgeld € 0,50.   Prijzen in consumptiebonnen
Punten worden opgeteld tot een jaartotaal voor de Bultmantrofee (1e 10)

Maandelijks:
Derde donderdagavond (Ten Wolde trofee).

(steeds 3 gemixte wedstrijden van 40 minuten en 1 ronde)
van 19.15 tot 22.15 uur. Deelname alleen voor leden van Hattem, Petanque.
Inschrijfgeld € 1. Prijzen in cosumptiebonnen.
Punten worden opgeteld tot een jaartotaal (1e 10)
Op donderdag zijn ook vaak andere activiteiten. Zie daarvoor de kalender.

Vierde zaterdag van de maand. (A la maison).
Vier partijen doublette op tijd. Inschrijfgeld € 2 p.p. Voor licentiehouders.
Prijzen zo veel mogelijk in VVV bonnen. Aanvang 13.00 uur.

Avond doublette: Iedere 1e donderdag van maart t/m oktober.
van 19.15 tot 22.15 uur. Deelname voor licentiehouders.
Inschrijven als doublette. Inschrijfgeld € 2 p.p. Prijzen zo veel mogelijk in VVV bonnen.

sponsorlogo.png

@Hattem Petanque                      login