Wie zijn wij

Hattem Pétanque is een vereniging met als doel het spelen van petanque en het organiseren van activiteiten m.b.t. petanque. Het adres van de speellocatie is Adelaarshoek 22, 8051GR, Hattem en telefoon: 06 – 27480863. Verdere contactgegevens staan vermeld op www.hattempetanque.nl.
Hattem Pétanque is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hattem Pétanque verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt t.b.v. het lidmaatschap van onze vereniging.
Wij verwerken de volgende gegevens: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
De secretaris zorgt voor de gegevensbescherming van Hattem Pétanque.

Doel van de persoonsgegevens

Hattem Pétanque verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Inschrijving bij de NJBB en de koppeling van de licentie aan het identiteitsbewijs.
- Verzenden van onze nieuwsbrief, clubblad en/of rekening.
- Contact mogelijk maken tussen spelers onderling voor het samenstellen van teams e.d.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hattem Pétanque deelt de gegevens met de overkoepelende organisatie (Nederlandse Jeu de Boules Bond) en (beperkte) gegevens binnen de organisatie vanwege verzending van clubblad, opmaken van de rekening, verzenden van de digitale nieuwsflits en de mogelijkheid contact op te nemen vanwege het samenstellen van een team e.d.
Hattem Pétanque deelt jouw gegevens niet met andere partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hattem Pétanque gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je kunt een verzoek daartoe sturen naar de secretaris.
Hattem Pétanque wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hattem Pétanque neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat.

Publicaties op de website en de media

Regelmatig publiceren wij uitslagen en foto's op de website, kranten en andere media.
Indien u daar bezwaar tegen hebt, kunt u contact opnemen met de secretaris.